Tarabula

from Wikipedia, the free encyclopedia

Tarabula (also Tara-Bula ) denotes in East Timor:

  • a place and Aldeia in Suco Maulau (municipality Ainaro), see Maulau
  • an Aldeia in Suco Foholau (Manufahi municipality), see Foholau