Wangcun

from Wikipedia, the free encyclopedia

Wangcun denotes:

 • Wangcun (Dacheng) (旺 村镇), a large parish in Dacheng County, Hebei Province, China
 • Wangcun (Heyang) (王 村镇), a large community in Heyang County, Shaanxi Province, China
 • Wangcun (Jimo) (王 村镇), a large parish in Jimo District, Shandong Province, China
 • Wangcun (Jingchuan) (王 村镇), a large town in Jingchuan County, Gansu Province, China
 • Wangcun (Jingyan) (王 村镇), a large town in Jingyan County, Sichuan Province, China
 • Wangcun (Laishui) (王 村镇), a large township in Laishui County, Hebei Province, China
 • Wangcun (Muye) (王 村镇), a large parish in the Muye District in Henan Province, China
 • Wangcun (Qian) (王 村镇), a large community in Qian County, Shaanxi Province, China
 • Wangcun (She) (王 村镇), a large parish in She County, Anhui Province, China
 • Wangcun (Xiangyuan) (王 村镇), a large community in Xiangyuan County, Shanxi Province, China
 • Wangcun (Xingyang) (王 村镇), a large community in Xingyang City in Henan Province, China
 • Wangcun (Xiuning) (汪 村镇), a large community in Xiuning County, Anhui Province, China
 • Wangcun (Zhoucun) (王 村镇), a large parish in Zhoucun District, Shandong Province, China
 • Wangcun (Daming) (王 村乡), a town in Daming County, Hebei Province, China
 • Wangcun (Fengqiu) (王 村乡), Township in Fengqiu County, Henan Province, China
 • Wangcun (Jingle) (王 村乡), a town in Jingle County, Shanxi Province, China
 • Wangcun (Wolong) (王 村乡), municipality in Wolong District, Henan Province, China
 • Wangcun (Datong) (王村 街道), street district of Datong City in Shanxi Province, China