Population development of Racibórz

from Wikipedia, the free encyclopedia
City arms

This article shows the population development of Ratibor / Racibórz in tables and graphs.

On June 30, 2012 the official population of Racibórz was 56,195. According to the CIS, Racibórz had the highest population in 1991 with 65,300 inhabitants.

Population development

Population development in the city of Racibórz
 • 1933 - 51 680
 • 1939 - 50 004
 • 1945 - approx. 3,000
 • 1946-19605
 • 1950-26 447
 • 1955 - 29 903
 • 1957 - 29 830
 • 1960 - 32,523
 • 1961-33 900
 • 1962 - 34 600
 • 1963 - 35,500
 • 1964 - 36 100
 • 1965 - 36,561
 • 1966 - 37,000
 • 1967 - 38,500
 • 1968 - 39 400
 • 1969-40 200
 • 1970-40 600
 • 1971 - 40 643
 • 1972 - 41,300
 • 1973 - 42 200
 • 1974 - 45 338
 • 1975 - 45 913
 • 1976 - 46,200
 • 1977 - 50 800
 • 1978 - 51 400
 • 1979 - 52,900
 • 1980-55,532
 • 1981 - 57 182
 • 1982 - 57 973
 • 1983 - 58 805
 • 1984 - 59 819
 • 1985-61 011
 • 1986-61,773
 • 1987-62,493
 • 1988 - 61,791
 • 1989 - 62 833
 • 1990 - 64 394
 • 1991 - 65,300
 • 1992 - 64 327
 • 1993 - 64 875
 • 1994 - 65 071
 • 1995 - 65 041
 • 1996 - 64,961
 • 1997 - 64 523
 • 1998 - 64 273
 • 1999 - 64 093
 • 2000 - 63 484
 • 2001 - 62,964
 • 2002 - 59 290
 • 2003 - 58 778
 • 2004 - 58 310
 • 2005 - 57 755
 • 2006 - 57 170
 • 2007 - 56,919
 • 2008 - 56 727
 • 2009 - 56 484
 • 2010 - 56 397
 • 2012 - 56,195 (June 30)

a = census result

graphic

literature

 • 1939-1979: Roczniki statystyczne GUS
 • 1980–1994: Roczniki demograficzne CIS
 • 1995–2011: Bank danych regionalnych CIS

Individual evidence

 1. Ludność. Stan i structure w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2010
 2. Ludność. Stan i structure w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 (PDF; 626 kB)