Hans Van Werveke

from Wikipedia, the free encyclopedia
Van Werveke ( Utrecht University , 1961)

Johannes Hendrik Cornelis "Hans" Van Werveke (born January 22, 1898 in Ghent ; † May 7, 1974 in Sint-Denijs-Westrem ) was a Belgian medievalist and historian.

Life

Van Werveke was the son of Alfons Van Werveke, curator at the Museum of Antiquities in Ghent and from 1903 to 1917 the city's assistant archivist. Van Werveke was a pupil of Henri Pirennein Ghent, where he received his doctorate in medieval church history in 1922, was a teacher at the Athenaeum for girls in Ghent and, from 1924, a lecturer at the university, where he gave lectures on the history of Belgium as part of the establishment of courses in Flemish language (the Pirenne held in French). From 1925 he also held colleges on medieval history and in 1933 he became a full professor. As such, he trained several generations of Flemish elites in Belgian history at the University of Ghent. From 1941 he also gave lectures in economic history. In 1966 he retired.

Van Werveke was a pioneer in the collection of quantitative data on economic and social history (demography, financial and coin history), particularly in the Netherlands and Belgium. He worked closely with Dutch historians, among others in the collective work Algemene geschiedenis der Nederlanden (General History of the Netherlands, AGN) and highlighted the connection to the northern Netherlands and generally followed the Flemish view of Belgian history. As with Pirenne, his focus was on medieval economic and social history, but with regard to Belgian history, he broke with Pirenne's view that Belgium's origins can be found in the early Middle Ages.

He worked in the Liberal Flemish Federation and was chairman of the Willemsfonds. Van Weverke also wrote high-profile articles for Het Laatste Nieuws .

In 1961 he received an honorary doctorate from the University of Utrecht.

Fonts

 • with François Louis Ganshof , Fernand Vercauteren: De middeleeuwen, in Wereldgeschiedenis, Volume 2, Utrecht: De Haan 1939, pp. 259–354
 • De economische ontwikkeling [van Vlaanderen van het einde van de XVIIIe tot het begin van de XXe eeuw], in Geschiedenis van Vlaanderen, part 6, Antwerp 1949, pp. 271-317
 • Bruges et Anvers: huit siècles de commerce Flamand, 1944
 • Brugge en Antwerp. Eight eeuwen Vlaamse Handel, 1941
 • Gent: schets van een sociale geschiedenis, Gent 1947
 • Gand: esquisse d'histoire sociale, Brussels 1946
 • Geschiedenis van België en van Belgian Congo, 1959, 1961
 • Jacques van Artevelde, Brussels 1949
 • De Gentsche Stadsfinancien in de middeleeuwen, Brussels 1935
 • Miscellanea mediaevalia, Gent, 1968 (collection of articles with bibliography up to 1968 and biography of Ganshof)
 • Talenstrijd in België, 1962
 • Langs Clio's paden, 1969

literature

 • Adriaan Verhulst Professor Dr. H. Van Werveke , Revue belge de philologie et d'histoire 53, 1975, 669-678
 • Walter Prevenier In memoriam Hans Van Werveke , Tijdschrift voor Geschiedenis, 88, 1975, 1-5
 • Walter Prevenier, Artikele Hans van Werveke in Rüdiger von Bruch, Rainer A. Müller Historikerlexikon , Munich 1991

Web links

Individual evidence

 1. ^ JA van Houtte, Niermeyer (editor): Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN), Uitgeversmij W.de Haan / Standaard Boekhandel, Utrecht, Antwerp, 1949-1958
 2. ^ Miri Rubin The work of Jacques Le Goff and the Challenges of Medieval History , Woodbridge: The Boydell Press 1997, chapter The Annales in the Low Countries , p. 103