Anthem of the Moldovan Soviet Socialist Republic

from Wikipedia, the free encyclopedia
Молдова Советикэ
transcription Moldova Sovietica
Title in German Soviet Moldova
country Moldova RepublicRepublic of Moldova Moldova
Usage period 1945-1991
text Emilian Bukov and Ivan Bodarev
melody Ștefan Neaga and Eduard Lazarev
Sheet of music JPG
Audio files YouTube , MP3

Молдова Советикэ ( Transliteration Moldova Sovietică , German Soviet Moldova ) was the national anthem of the Moldovan Soviet Socialist Republic . The text was written by Emilian Bukov and Ivan Bodarev . The melody comes from Ștefan Neaga and Eduard Lazarev .

Verses in the official Cyrillic alphabet

Молдова Советикэ, плаюл ностру'н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь
Пэшеште урорь Пэшеште уимпремнэ сурорь
Пэшеште уимпремате уимпремне сурорь Пэшеште уимпремнэ сруните уимпременя вимпременя уимпременя уимпременя вуисите уимпремнэ сруните уимпреманя уимпремнэ.

Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин - каузэ мэряцэ -
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.

Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул - цел нестрэмутат -
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

Latin transliteration

Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori
Pășește împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.

Doina înfrățirii proslăveşte Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin - cauză măreață -
O înfăptuiește poporul strâns unit.

Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ți fie creator avânt!
Și comunismul - țel nestrămutat -
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta!

German translation

Soviet Moldova, our prosperous country, along with
other sister
republics, let us step together with great Russia
towards a bright future for the Union.

The song of brotherhood glorifies the land,
With wisdom guided by the party.
Lenin's cause - great cause -
it realizes the people firmly united.

Centuries of Glory, Earth Reborn!
Let work be the creator of the boom!
And communism - unshakable goal -
raise it by deeds for your happiness!

Individual evidence

  1. ^ Moldova 1945-1991 on nationalanthems.info