Miloslav Bělohlávek

from Wikipedia, the free encyclopedia

Miloslav Bělohlávek (born October 8, 1923 in Pilsen , † September 28, 2006 there ) was a Czech historian and archivist.

Bělohlávek studied history and the Czech language at the Philosophical Faculty of Charles University in Prague . In 1948 he graduated from the State Archives School and in the same year became the City Archivist in Pilsen . He held this office until his retirement in 1984. Until 1951 he was also head of the State Regional Archives in Pilsen.

With his work, Bělohlávek significantly influenced the processing of the history of Pilsen. He continued to publish numerous specialist articles and publications on other cities in Western Bohemia.

Works (selection)

  • Miloslav Bělohlávek: 1954. Městský archiv v Plzni: průvodce po archivu. Městský národní výbor, Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek: 1954. Husitství a Plzeň. Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek: 1957. Kniha počtů města Plzně 1524-1525: příspěvek k hospodářství českých měst. Krajské nakladatelství v Plzni, Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek et al .: 1965. Dějiny Plzně. I, Od počátků do roku 1788. Západočes. nakl., Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek: 1969. Archivnictví v západních Čechách: nástin jeho vývoje. Krajské osvětové středisko, Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek et al .: 1985. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Západní Čechy. Svoboda, Praha
  • Tomáš Jílek, Miloslav Bělohlávek: 1993. Příručka pro regionálně historickou práci v západních Čechách. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity , Plzeň
  • Miloslav Bělohlávek: 1997. Plzeňská předměstí. Nava, Plzeň, ISBN 80-7211-003-9

Web links