Powiat Jędrzejowski

from Wikipedia, the free encyclopedia
Powiat Jędrzejowski
Coat of arms of Powiat Jędrzejowski Map of the Powiat Jędrzejowski
Basic data
State : Poland
Voivodeship : Holy Cross
County town : Jędrzejów
Area : 1257.17 km 2
Residents : 88,360 (June 30, 2012)
License plate : TJE
Circle structure
Municipalities : 0
Urban and rural communities : 3
Rural communities : 6th
Starostei (Stand:)
Starost : Edmund Kaczmarek
Address: ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
Website : www.jedrzejow.pl

The powiat Jędrzejowski is a powiat (district) in the Polish Świętokrzyskie Voivodeship . The powiat has an area of ​​1257.17 km², on which about 88,000 people live.

Communities

The powiat comprises nine parishes , including three urban-and-rural parishes and six rural parishes .

Urban-and-rural parishes

Rural communities

Web links

Individual evidence

  1. Główny Urząd Statystyczny, “LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU TERYTORIALNYM ", as of June 30, 2012 ( Memento from December 30, 2012 on WebCite ) (PDF; 626 kB)