Linschoten-Vereeniging

from Wikipedia, the free encyclopedia
Jan Huygen van Linschoten (c. 1563-1611)

The Linschoten-Vereeniging ( Linschoten-Gesellschaft ; English Linschoten Society ) is a Dutch association that publishes rare or previously unpublished travel reports and country descriptions. It was founded in 1908 from a group of historians and ex-seafarers who are considered experts in Dutch maritime history. The company is named after the Dutch merchant, author and explorer Jan Huygen van Linschoten (approx. 1563–1611), the trading company from Holland and Zeeland at the end of the 16th centuryprovided with the necessary information to get on the traffic routes of the time to East India. The main goal of the society is - similar to the Hakluyt Society - to promote knowledge of travel and shipping history through the publication of contemporary travelogues. For more than a century it has published scientific editions on sea voyages and journeys. In the meantime, more than a hundred books have been published, and a large number of the older editions have been digitized.

The best-known series of the Linschoten-Vereeniging are the works of van de Linschoten-Vereeniging . From 1909 to 1981 (1–83) it was published by Martinus Nijhoff in 's-Gravenhage . Further volumes are the registers (register volumes ) and the Gelegenheidsuitgaven (occasional editions).

Overview of the expenses

Works by van de Linschoten-Vereeniging

 1. De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaanse kust, 1611–1612 . Onder redactie van S. Muller Fz. 1909. lvi, 226 p.
 2. [1] Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Deel 1 . Onder redactie van H. Kern. 1910. xxxix, 238 p.
  [2] Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Deel 2 . Onder redactie van H. Kern. 1910. 266 p.
 3. Korte Historiael end journaels Aenteyckeninge van different voyagiens in the four deelen des wereldts-round, as Europe, Africa, Asia end America thought by David Pietersz. de Vries . Onder redactie van HT Colenbrander . 1911. xliv, 302 p.
 4. De Reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland, 1721–1722 . Onder redactie van FE Baron Mulert, with an appendix over de waarnemingen der kompasmiswijzing op Roggeveen's daughter, performed by W. van Bemmelen. 1911. xxvii, 331 p.
 5. Description of the end of the historical proceedings of the Gout Koninckrijck van Gunea differently called Gout-custe de Mina, liggende in het deel van Africa, by P. de Marees . Onder redactie van SP L'Honoré Naber . 1912. lxxii, 314 p.
 6. Toortse of Zeevaert door Dierick Ruiters, 1623.Samuel Brun 's types of ships, 1624 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1913. lxi, 206 p.
 7. De Eerste Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595–1597. Deel 1 . Onder redactie van GP Rouffaer en JWIJzerman. 1915. xxxiv, 248 p.
 8. Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden, 1594–1595 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1914. lxxxiv, 308 p.
 9. Dirck Gerritsz. Pomp, alias Dirck Gerritsz. China. The first Dutch to rule China and Japan. 1544-1604. Zijn reis naar en verblijf in South America . Onder redactie van JW IJzerman. 1915. xxii, 195 p.
 10. De Open-Deure tot het hidden heydendom, door Abraham Rogerius . Onder redactie van W. Caland. 1915. xliv, 222 p.
 11. Charms in South Africa in de Hollandse tijd. Deel 1 . Onder redactie van EC Godée Molsbergen. 1916. xv, 254 p.
 12. Charms in South Africa in de Hollandse tijd. Deel 2 . Onder redactie van EC Godée Molsbergen. 1916. xxiv, 271 p.
 13. De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos . Onder redactie van Hendrik PN Muller. 1917. lxviii, 463 p.
 14. Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en others naar het Noorden, 1594–1597. Verhaald door Gerrit de Veer . Deel 1 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1917. 178 p.
 15. Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en others naar het Noorden, 1594–1597. Verhaald door Gerrit de Veer. Deel 2 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1917. cxxvi, 341 p.
 16. Journael van de Reis naar Zuid-Amerika door Hendrik Ottsen, 1598–1601 . Onder redactie van JW IJzerman. 1918. clxxix, 253 p.
 17. De Reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher, ter nadere ontdekking van het Zuidland (Australië) in 1642–1644 . Onder redactie van R. Posthumus Meyjes. 1919. xcviii, 300 p.
 18. Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer en van het wedervaren der Schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653–1666). With a description of the rijk, by Hendrik Hamel . Onder redactie van B. Hoeting. 1920. lxxv, 165 p.
 19. Henry Hudson's Reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 192 l. cxxiv, 138 p.
 20. Charms in South Africa in de Hollandse tijd. Deel 3 . Onder redactie van EC Godée Molsbergen, inl. R. Posthumus Meyjes. 1922. xxxii, 368 p.
 21. De Reis van Mahu en De Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598–1600. Deel 1 . Onder redactie van FC Wieder. 1923. xv, 319 p.
 22. De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598–1600. Deel 2 . Onder redactie van FC Wieder. 1924. xii, 119 p.
 23. Hessel Gerritsz, Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1924. liv, 125 p.
 24. De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598–1600. Deel 3 . Onder redactie van FC Wieder. 1925. XII en 232 p.
 25. De Eerste Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595–1597. Deel 2 . Onder redactie van GP Rouffaer en JW I Jzerman. 1925. lxxxviii, 426 p.
 26. De Stichting van New-York in July 1625 . Onder redactie van FC Wieder. 1925. xi, 242 p. Bevat: reconstructies en nieuwe against ontleend aan de Van Rappard -documents.
 27. De Reis om de Wereld door Olivier van Noort, 1598–1601. Deel 1 . Onder redactie van JW IJzerman. 1926. viii, 265 p.
 28. De Reis om de Wereld door Olivier van Noort, 1598–1601. Deel 2 . Onder redactie van JW IJzerman. 1926. xii, 300 p.
 29. De Eerste Nederlandse Transatlantische Stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curacao. Deel 1 . Onder redactie van JW van Nouhuys. 1927. xxvi, 186 p. Bevat: het journaal.
 30. De Zeeuwsche Expeditie naar de West or Cornelis Evertsen den Jonge, 1672–1674. Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch Bestuur . Onder redactie van C. de Waard. 1928. lxix, 237 p.
 31. De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh . Onder redactie van W. Caland . 1929. xv, 127 p.
 32. De Eerste Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595–1597. Deel 3 . Onder redactie van GP Rouffaer and JW IJzerman. 1929. lxxv, 439 p.
 33. Travel van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar all west of the Wereld. Beginning 1639 dead 1687 incluis.-Oost-Indise mirror . Onder redactie van JCM Warnsinck . 1930. xxxiii, 230, vii, 132 p.
 34. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen of the Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 1 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1931. xxix, 224 p.
 35. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Uerrichtinghen of the Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 2 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1932. xx, 215 p.
 36. Charms in South Africa in de Hollandse tijd. Deel 4 . Onder redactie van EC Godée Molsbergen. xxxii, 366 p. 1932
 37. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Uerrichtinghen of the Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 3 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber. 1934. XX en 234 p.
 38. De Reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601–1604. 1933. lxi, 126 p.
 39. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Deel 3 . Onder redactie van CP Burger Jr. en FWT Hunger. 1934. xxxiv, 337 p.
 40. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen of the Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in der- thien Boecken. Deel 4 . Onder redactie van SP L'Honoré Naber and JCM Warnsinck . 1937. lxxxvi, 330 p.
 41. Journaal van JJ Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore, 1711–1713 . Onder redactie van J.Ph. Bird. 1937. xxvii, 454 p.
 42. De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrand van Warwijck, 1598–1600. Deel 1 . Onder redactie van J. Keuning. 1938. CXIV en 183 p.
 43. [1] Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Deel 4 . Onder redactie van JCM Warnsinck. 1939. lxxx, p. 1-144.
  [2] Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Deel 5 . Onder redactie van JCM Warnsinck. 1939. p. 145-446.
 44. De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 2 . Onder redactie van J. Keuning. 1940. lxxxiv, 262 p. & afzonderlijke portfolio with 8 cards.
 45. Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzëb, 1662 . Onder redactie van AJ Bernet-Kempers. 1941 xx, 275 p.
 46. De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 3 . Onder redactie van J. Keuning. 1942.xx, 275 p.
 47. [1] De Reis om de Wereld van Joris van Spilbergen, 1614–1617 . Onder redactie van JCM Warnsinck. 1943. cxxxi, 5, 192 p.
  [2] De Reis om de Wereld van Joris van Spilbergen, 1614–1617 . Onder redactie van JCM Warnsinck. 1943. 27 plates in a band
 48. De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 4 . Onder redactie van J. Keuning. 1944. l, 219 p.
 49. [1] De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten in de jaren 1615-1617. Deel 1 . Onder redactie van WA Engelbrecht and PJ van Herhaben. 1945 xxiv, 19, 229 p.
  [2] De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten in de jaren 1615-1617. Deel 2 . Onder redactie van WA Engelbrecht and PJ van Herhaben. 1945 xv, 265 p. & 3 loose tickets.
 50. [1] De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 5, 1st stuk . Onder redactie van J. Keuning. 1947. xvi, 235 p.
  [2] De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 5, 2e stuk . Onder redactie van J. Keuning. 1949. xvi, 318 p. & afzonderlijke portfolio with 14 cards.
  [3] De Tweede Schipvaart of the Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598–1600. Deel 5, 3e stuk . Onder redactie van CE Warnsinck-Delprat. 1951. xx en 70 p.
 51. De Oudste Reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië, 1598–1604 . Onder redactie van WS Unger. 1948. liii, 253 p.
 52. Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke , 1605–1614 . Onder redactie van K. Ratelband. 1950. cvi, 124 p.
 53. De Eerste Nederlandsche Transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. stoompakket Curacao. Deel 2 . Onder redactie van JW van Nouhuys, previously edited by C. Hokke. 1951. xliv, 224 p.
 54. Journals vande Gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe , 1618-1625 . Onder redactie van GJ Hoogewerff, 1952, l. 211 p.
 55. Vijf Dagregisters van het kasteel São Jorge da Mina ( Elmina ) aan de Goudkust, 1645–1647 . Onder redactie van K. Ratelband. 1953. cx, 439 p.
 56. De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden, (1639) . Onder redactie van J. Verseput. 1954. lxx, 130 p.
 57. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. First stuk . Onder redactie van H. Kern. 2nd print, Herzien door H. Terpstra. 1955. xcvi. 163 p.
 58. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Tweede stuk . Onder redactie van H. Kern. 2nd dr, Herzien door H. Terpstra. 1956. xv, 183 p.
 59. De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram, 1648–1654 . Onder redactie van HJ de Graaf. 1956. xvi, 280 p.
 60. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579–1592. Derde stuk Onder redactie van H. Kern. 2nd print, Herzien door H. Terpstra. 1957. xvi, 190 p.
 61. De Westafrikaanse Reis van Piet Heyn , 1624–1625 . Onder redactie van K. Ratelband. 1959. cv, 79 p. Tweede, ongewijzigde druk, 2005, 176 p.
 62. De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664–1665 . Onder redactie van P. Verhoog and L. Koelmans. 1961. xviii, 364 p. Tweede, ongewijzigde druk, 2005, 384 p.
 63. Pieter van den Broecke in Azië. Deel 1 . Onder redactie van W.Ph. Coolhaas . 1962. xv, 219 p.
 64. Pieter van den Broecke in Azië. Deel 2 . Onder redactie van W.Ph. Coolhaas. 1963. 214 p.
 65. De reis om de wereld van de Nassausche vloot , 1623–1626 . Onder redactie van W. Voorbeijtel Cannenburg . 1964. cxxvii, 133 p.
 66. Nicolaas Witsen . Moscovische Reyse, 1664-1665. Deel 1 . Onder redactie van Th.JG Locher and P. de Buck. 1966. lxxv, 94 p.
 67. Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664-1665. Deel 2 . Onder redactie van Th.JG Locher and P. de Buck. 1966. 196 p.
 68. Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664-1665. Deel 3 . Onder redactie van Th.JG Locher and P. de Buck. 1967. 247 p.
 69. Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden end Poland in the jaere 1656 . Onder redactie van C E. Warnsinck-Delprat, 1968. xii, 196 p.
 70. De derde reis van de VOC naar Oost-Indie onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden , uitgezeild in 1606. Deel 1 . Onder redactie van A. de Booy. 1968. 213 p.
 71. De derde reis van de VOC naar Oost-Indie onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Deel 2 . Onder redactie van A. de Booy. 1970. xvi, 274 p.
 72. De expeditie van Anthonio Hurdt , Raad van Indië , as admiraal en superintendent naar de inlanden van Java. Sept.-Dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel, secretaris . Onder redactie van HJ de Graaf. 1971. x, 288 p.
 73. De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, 1607–1612. Deel 1 . Onder redactie van ME van Opstall. 1972. xviii, 298 p.
 74. De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, 1607–1612. Deel 2 . Onder redactie van ME van Opstall. 1972. p. 300–441 & 6 loose cards
 75. Dr. Cornelis Pynacker , Historysch verhael van den steden Thunis, Algiers and other cities located in Barbaria . Onder redactie van GS van Krieken. 1975. x, 206 p.
 76. De reis van ZM 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel , from Brazilië 1807–1808. Deel 1 . Onder redactie van HJ de Graaf. 1975. x, 214 p.
 77. De reis van ZM 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, from Brazilië 1807–1808. Deel 2 . Onder redactie van HJ de Graaf. 1976. xvi, 417 p.
 78. De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696–1697. Deel 1 . Onder redactie van GG signs. 1976. viii, 198 p.
 79. De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696–1697. Deel 2 . Onder redactie van GG signs. 1976. vi, 134 p.
 80. The city of Schiedam . The Schiedamse scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. Door FJA Broeze. With documents en summary. 1978. xviii, 350 p.
 81. De written van Fransisco Pelsaert over Mughal India, 1627. Kroniek en Remonstrantie . Onder redactie van DHA Kolff and HW van Santen. 1979. vi, 361 p.
 82. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie 'onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck , 1599–1604. Deel 1 . Onder redactie van Jhr. HA van Foreest en A. de Booy. 1980. xiv, 306 p.
 83. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604. Deel 2 . Onder redactie van Jhr. HA van Foreest en A. de Booy. 1981, xii, 339 p.
 84. The first daughter of de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, 1878. Deel 1 . Onder redactie van WFJ Mörzer Bruyns. 1985. 200 p.
 85. De first daughter van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, 1878. Deel 2 . Onder redactie van WFJ Mörzer Bruyns. 1985. 168 p.
 86. De eerste landvoogd Pieter Both (1568–1615). Deel 1 . Onder redactie van PJAN Rietbergen. 1987. 184 p.
 87. De eerste landvoogd Pieter Both (1568–1615). Deel 2 . Onder redactie van PJAN Rietbergen. 1987. 176 p.
 88. Zijne Majesteits raderstoomschip Soembing covered aan Japan. De drie diplomatieke van kapitein G. Fabius the opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856 . Onder redactie van J. Stellingwerff. 1988. 175 p.
 89. Het korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filipijnen en Oost-Indië, 1823–1825. De Koninklijke Marine as an instrument van het 'politiek systhema' van koning Willem I . Onder redactie van JE Oosterling. 1989. 360 p.
 90. 't Verwaerloosde Formosa , of waerachtig verhael, hoedanigh door Verwaerloosinge der Nederlanders in East India, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, end Zeeroover Coxinja , overrompelt, avoiding, end ontweldight has become . Onder redactie van GC Molewijk. 1991. 243 p.
 91. Works by Jacob Haafner . Deel 1 . Onder redactie van JA de Moor en PGEIJ van der Velde. 1992. 367 p. Ongewijzigde herdruk, 1997.
 92. De schipbreuk van de Batavia , 1629 . Onder redactie van VD Roeper. 1993. 253 p. Ongewijzigde herdruk as paperback, 1994.
 93. De avonturen van een VOC soldaat: het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699–1705 . Onder redactie van J. Parmentier and R. Laarhoven. 1994. 208 p. 2nd print
 94. The works of Jacob Haafner Deel 2 . Onder redactie van JA de Moor en PGEIJ van der Velde. 1995. 376 p.
 95. Op reis met de VOC: de openhartig dagboeken van de towards the lamb en Swellengrebel . Onder redactie van ML Barend-van Haeften; met medew. van ES van Eyck van Heslinga. 1996. 179 p.
 96. Works by Jacob Haafner. Deel 3 . Onder redactie van JA de Moor en PGEIJ van der Velde. 1997. 479 p.
 97. Per koets naar Constantinopel: de gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Door Joost Frederik Tor, Onder redactie van door J. Schmidt. 1998. 206 p.
 98. In the Indian waters. Anske Hielke Kuipers, gezaghebbher bij de Gouvernementsmarine. 1833-1902 . Onder redactie van ME Kuipers. 1999. 446 p.
 99. Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse Koninkrijk Dahomey in 1733 . Onder redactie van H. den Heijer. 2000. 208 p.
 100. Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601–1603 . Onder redactie van P. Moree. 2001. 348 p.
 101. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601–1603 . Onder redactie van J. Parmentier, K. Davids and J. Everaert. 2003. 256 p.
 102. Met Prince Hendrik naar de Oost. De reis van WJC Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836–1838 . Onder redactie van K. Huyssen van Kattendijke-Frank. 2004. 336 p.
 103. Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje in het gevolg van het buitengewoon gezantschap van de Staten-Generaal (1660-1661) . Onder redactie van M. Ebben. 2005. 352 p.
 104. Christian slaves. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678–1680) and Maria ter Meetelen in Morocco (1731–1743) . Onder redactie van L. van den Broek and M. Jacobs mmv GJ van Krieken. 2006. 368 p.
 105. Expedition to Goudkust . Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1625–1626 . Onder redactie van H. den Heijer. 2006. 323 p.
 106. Governor Van Imhoff op dienstreis in 1739 at Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo . Bezorgd by L. Wagenaar, A. Galjaard, M. Nierop and M. Speelman. 2007. 352 p.
 107. Herinnering aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell (1815–1819) . Bezorgd by Ch.F. van Fraassen and PJ Klapwijk. 2008. 701 p.
 108. Suiker, have tobacco. Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet . Bezorgd by BN Teensma. 2009. 192 p.
 109. Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh . Bezorgd by H. Stapelkamp. 2010. 192 p.
 110. Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marine officer DH Kolff (1761-1835) . Referred to by VAJ Klooster and DHA Kolff. 2011. 249 p.
 111. Voor zilver en Zeeuws concerns. De rampzalige Zuidzee -expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie , 1724–1727 . Bezorgd to R. Paesie. 2012. 272 ​​p.
 112. Strijd om Malacca. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605–1608 . Bezorgd by Leo Akveld, 2013, 400 p.
 113. Drizzle out of water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758–1778 . Bezorgd by Perry Moree en Piet van Sterkenburg, 2014, 256 p.
 114. Goud en Indians. Het verhaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643 . Bezorgd door Henk den Heijer, 2015, 352 p.

Register

 • Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de works of the Linschoten-Vereeniging. Deel I-XXV. Noted by D. Sepp. 1939. xi, 544 p. Bevat tevens 'errata-addenda' op de delen 1–25.
 • Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de works of the Linschoten-Vereeniging. Deel XXV-L. Noted by CGM van Romburgh and CE Warnsinck-Delprat. 1957. xi, 829 p. Bevat tevens 'errata-addenda' op de delen 26–50.
 • Tresoor der Zee en Landreizen III. Beredeneerd register op de works of the Linschoten-Vereeniging. Deel LI-C. Samengesteld by P. de Bode. 2007. xxii, 888 p.

Opportunity suites

 • New light form Spanish archives on the voyages of Olivier van Noort. The Vice-Admiral, the 'Hendrick Frederick' on the West Coast of the Americas 1600. Onder redactie van Engel Sluiter. 1937. p. 34-48. Overdruk uit Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde Series 7, 8, deel 1/2.
 • Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten . Toe light by Mise Visser. 1942. 24 p.
 • De reizen naar de West van Cornelis Cornelisz. Jol, alias Kapitein Houtebeen 1626-1640. Door JB van Overeem. 1942. 37 p. Overdruk uit de West-Indian Gids XXIV.
 • De expeditie van Jol naar Angola en Sao Thomé. 30 May 1641–31 Oct. 1641. Door K. Ratelband. 1943. 24 p. Overdruk uit de West-Indian Gids XXIV.
 • Johan van der Veken en zijn tijd. Door JH Kernkamp. 1952. 35 p.
 • Reizen door de eeuwen heen: 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908–2008). Onder redactie van Henk den Heijer en Cees van Romburgh. Walburg Pers, 2008, 142 p.

See also

References and footnotes

 1. linschoten-vereeniging.nl

Web links

literature

 • De Linschoten-Vereeniging. Kort overzicht van hair daden en streven. Een opwekking court dead alle ontwikkelde vaderlanders , The Hague, 1948
 • Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908–2008) , Zutphen, 2008, ISBN 905730564X
Linschoten-Vereeniging (alternative names of the lemma)
Linschoten-Vereeniging; Linschoten Vereeniging; Linschoten Society; Linschoten Association; Linschoten Association; Linschoten Society