Mazurek Dąbrowskiego

from Wikipedia, the free encyclopedia
Mazurek Dąbrowskiego
Title in German Dąbrowski's mazurka
country PolandPoland Poland
Usage period since February 26, 1927
text Józef Wybicki
melody Michał Kleofas Ogiński ?
Audio files

Mazurek Dąbrowskiego ([ maˈzurɛɡ dɔmbrɔfˈskʲɛɡɔ ], Dąbrowski- Mazurka ) is the national anthem of the Republic of Poland , named after the Polish national hero Jan Henryk Dąbrowski .

Story of the song

Originally the title was "Song of the Polish Legions in Italy" (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech) . Józef Wybicki wrote the text in 1797 in the Italian city of Reggio nell'Emilia . Initially, in 1798, the song was sung in all three parts of Poland , in 1830 and 1831 during the November Uprising (Powstanie listopadowe), 1863 and 1864 during the January Uprising (Powstanie styczniowe) , by the Poles of Emigration (Wielka Emigracja), in 1905 during the Russian Revolution as well in the First and Second World Wars .

Mazurek Dąbrowskiego was translated into 17 languages ​​and sung by poets who showed solidarity with the fighting Poland. During the Spring of Nations in 1848, Mazurek Dąbrowskiego was sung on the streets of Vienna, Berlin and Prague, where it was very popular.

It served as a template (melody and text) for the Slovak poet Samo Tomášik , who wrote the song " Hej Sloveni " in 1834 . In 1848 the Slavs Congress took place in Prague, where "Hej Sloveni" was accepted as the hymn of all Slavs . After 1945 the song also became the national anthem of Yugoslavia , albeit with differences in tempo and at the end .

Mazurek Dąbrowskiego has officially been Poland's national anthem since February 26, 1927 . The text differs somewhat from the original “Song of the Polish Legions in Italy”.

Text in Polish

Official anthem Original version

Jeszcze Polska never zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany."

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jeszcze Polska never umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po Szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski ...

Przejdziem Wisłę przejdziem Waitingę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski ...

Niemiec, Moskal nieosiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski ...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
"słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany."

Marsz, marsz, Dąbrowski ...

Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli.

translation to German

Official anthem Original version

Poland is not lost
as long as we live.
Whatever foreign superiority took
away from us, we will take back with the saber.

March, March, Dąbrowski,
From the Italian earth to Poland.
Under your guidance
, we will unite with the nation.

We will cross the Vistula and the Warta ,
We will be Poles ,
Bonaparte gave us an example of
how to win.

March, March, Dąbrowski…

Like Czarniecki to Poznan
After the Swedish occupation , we return to the sea
to save the fatherland
.

March, march, Dąbrowski ...

A father is already crying to his Basia
:
"Listen, they say that ours
are beating the kettledrum."

March, march, Dąbrowski ...

Poland has not died
as long as we live.
Whatever foreign power wrested from us
, we will recapture with the saber.

March, March, Dąbrowski
to Poland from the Italian country
Under your leadership
we unite with the nation.

How Czarniecki returned to Poznan
across the sea
to save the fatherland
during the Swedish occupation.

March, March, Dąbrowski ...

We will cross the Vistula and the Warta,
we will be Poles.
Bonaparte was our role model for
how we should win.

March, March, Dąbrowski ...

The German and the Muscovite will not settle,
because we take our Pallasch ,
the motto of all of us is harmony
and our fatherland.

March, March, Dąbrowski ...

The father is already speaking to his Basia
with tears in his eyes:
Listen, ours are supposed to be beating
the drums of war.

March, March, Dąbrowski ...

Then all at the same time:
No more bondage,
we have Raclawic scythes ,
Kościuszko , God's permission.

See also

Individual evidence

  1. ^ National anthems. Texts and melodies . Philipp Reclam jun., Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010315-0 , p. 132.
  2. probably, according to the national anthems. Texts and melodies . Philipp Reclam jun., Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010315-0 , p. 132.
  3. 210 lat temu powstał hymn polski . Polskie Radio, July 16, 2007

Web links

Commons : Mazurek Dąbrowskiego  - collection of pictures, videos and audio files