Monuments of the People's Republic of China (Shanxi)

from Wikipedia, the free encyclopedia

The following table provides an overview of all the monuments of the province of Shanxi (abbr. Jin ) mounted on the monument list of the People's Republic of China are:

Surname decision District / place see also) image
Pingxingguan zhanyi yizhi 平型关 战役 遗址 1-25 Lingqiu xian 灵丘 县 Site of the Battle of Pingxingguan (1937) ( Lingqiu County ) Pingxingguan 2007 10 05 3.jpg
Balujun zongsilingbu jiuzhi 八路军 总 司令部 旧址 1-26 Wuxiang xian 武乡 县 Eighth Marching Army headquarters sites (1937) ( Wuxiang County )
Yungang shiku 云冈 石窟 1-34 Datong shi 大同市 Yungang Grottoes ( Datong ) Yungangshiku.JPG
Fogong si Shijia ta 佛 宫 寺 释 迦塔 (Yingxian muta 应 县 木塔) 1-71 Ying xian 应 县 Sakyamuni Pagoda of Buddha Palace Temple (Wooden Pagoda ) ( Ying County ) Wooden Pagoda Shanxi.jpg
Nanchan si dadian 南禅寺 大殿 1-79 Wutai xian 五台 县 Nanchan Temple Main Hall ( Wutai County )
Foguang si 佛光 寺 1-80 Wutai xian 五台 县 Foguang Temple ( Wutai County ) Foguang Temple 4.JPG
Jinci 晋祠 1-85 Taiyuan shi 太原市 Jinci Temple ( Taiyuan ) Jin Temple entrance.JPG
Shanhua Si 善 化寺 1-88 Datong Shi 大同市 Shanhua Temple ( Datong ) Shanhua Temple 1.jpg
Huayan Si 华严寺 1-91 Datong Shi 大同市 Huayan Temple ( Datong ) Bhagavan Hall.jpg
Yongle Gong 永乐 宫 1-93 Ruicheng Xian 芮城 县 Yongle Gong (Daoist temple from the Yuan Dynasty ) ( Ruicheng County )
Guangsheng Si 广胜寺 1-96 Hongdong Xian 洪洞 县 Guangsheng Temple ( Hongdong County )
Dingcun yizhi 丁 村 遗址 1-137 Xiangfen xian 襄汾 县 Dingcun Site ( Dingcun Man ) ( Xiangfen County )
Houma Jinguo yizhi 侯 马晋国 遗址 1-146 Houma shi 侯马 市 Capital of the old state of Jin in Houma (see also alliance inscriptions on stone and jade tiles from Houma )
Baiqiu'en mofan bingshi jiuzhi 白求恩 模范 病 室 旧址 2-7 Wutai xian 五台 县 Old Bethune Model Hospital ( Wutai County )
Yanshan si 岩 山寺 2-23 Fanshi xian 繁峙 县 Yanshan Temple ( Fanshi County )
Wutai Shan gu jianzhu qun 五台山 古 建筑 群 2-26 Wutai Xian 五台 县 Ancient architecture in Wutai Shan Mountains ( Wutai County ) Wutai Shan temple grounds.jpg
Xuankong Si 悬空寺 2-30 Hunyuan Xian 浑源 县 Hanging Monastery (Xuankong Temple) ( Hunyuan County ) Hanging Monastery Shanxi.jpg
Pingyao chengqiang 平遥 城墙 3-60 Pingyao Xian 平遥 县 Pingyao City Walls ( Pingyao County ) PingYaoCityWall.jpg
Dingcun mingzhai 丁 村民 宅 3-87 Xiangfen Xian 襄汾 县 Dingcun Town Houses (Ming and Qing Dynasties) ( Xiangfen County )
Faxing si 法 兴 寺 3-106 Zhangzi xian 长子 县 Faxing Temple ( Zhangzi County )
Tiantai an 天台 庵 3-107 Pingshun xian 平顺县 Tiantai Temple ( Pingshun County )
Qinglian si 青莲 寺 3-110 Zezhou xian 泽州县 Qinglian Temple ( Zezhou County )
Zhenguo si 镇 国寺 3-111 Pingyao xian 平遥 县 Zhenguo Temple ( Pingyao County ) Zhenguo Temple1.jpg
Dayun yuan 大 云 院 3-112 Pingshun xian 平顺县 Dayun Hall ( Dayun Temple , Pingshun County )
Yuhuang miao 玉皇庙 3-113 Zezhou xian 泽州县 Jade Emperor Temple ( Zezhou County )
Chongfu si 崇 福寺 3-117 Shuozhou shi 朔州 市 Chongfu Temple ( Shuozhou )
Shuanglin si 双林寺 3-120 Pingyao xian 平遥 县 Shuanglin Temple ( Pingyao County ) Pingyao-shuanglin-si-c01.jpg
Wanrong Dongyue miao 万荣 东岳庙 3-129 Wanrong xian 万荣 县 Dongyue Temple in Wanrong
Xiezhou Guandi miao 解 州 关帝庙 3-130 Yuncheng shi 运 城市 Xiezhou Guandi Temple ( Yuncheng ) 關帝廟 .JPG
Xihoudu yizhi 西 侯 度 遗址 3-182 Ruicheng xian 芮城 县 Xihoudu Site ( Xihoudu Culture , Paleolithic ) ( Ruicheng County )
Taosi yizhi 陶寺 遗址 3-192 Xiangfen xian 襄汾 县 Taosi site ( Neolithic site of the Longshan culture ) ( Xiangfen County )
Yuwangcheng yizhi 禹王 城 遗址 3-205 Xia xian 夏县 Yuwangcheng Site ( Xia County ) ( Eastern Zhou Dynasty to Han Dynasty )
Pingcheng yizhi 平城 遗址 3-215 Datong shi 大同市 Pingcheng site ( Datong )
Guangwu Han muqun 广 武汉 墓群 3-236 Shanyin xian 山阴 县 Han tombs of Guangwu (county Shanyin )
Sima Guang mu 司马 光 墓 3-246 Xia xian 夏县 Sima Guang's Tomb ( Xia County )
Xujiayao-Houjiayao yizhi 许 家窑 - 侯 家窑 遗址 4-2 Yanggao xian 阳 高 县 Xujiayao and Houjiayao Sites ( Yanggao County )
Xiyincun yizhi 西 阴 村 遗址 4-5 Xia xian 夏县 Xiyincun site (Neolithic) ( Xia County )
Jingjie yizhi 旌 介 遗址 4-24 Lingshi xian 灵石 县 Jingjie Site ( Lingshi County )
Qucun-Tianma yizhi 曲 村 - 天马 遗址 4-26 Quwo xian 曲沃 县 Tianma Qucun Site ( Quwo County ) ( Western Zhou Dynasty , capital of the ancient Jin State )
Longmen si 龙门 寺 4-92 Pingshun xian 平顺县 Longmen Temple ( Pingshun County )
Jincheng Erxian miao 晋城 二仙 庙 4-97 Zezhou xian 泽州县 Jincheng Erxian Temple, Zezhou County ( Northern Song Dynasty )
Chongqing si 崇庆 寺 4-98 Zhangzi xian 长子 县 Chongqing Temple ( Zhangzi County )
Guanwang miao 关 王庙 4-99 Yangquan shi 阳泉 市 Guanwang Temple (Temple of the God of War Guan Yu ) ( Yangquan )
Zetian miao 则 天 庙 4-100 Wenshui xian 文 水 县 Zetian Temple ( Wenshui County )
Nan, Bei Jixiang si 南 、 北 吉祥寺 4-101 Lingchuan xian 陵川 县 South and North Jixiang Temples ( Lingchuan County )
Ji shi minju 姬 氏 民居 4-115 Gaoping shi 高平 市 Ji Family Estate ( Gaoping )
Niuwang miao xitai 牛王庙 戏台 4-116 Linfen shi 临汾 市 Niuwang Temple Stage ( Linfen )
Jiangzhou datang 绛州 大堂 4-117 Xinjiang xian 新 绛县 Jiangzhou Hall ( Xinjiang )
Yuci chenghuangmiao 榆次 城隍庙 4-118 Jinzhong shi 晋中 市 City God Temple of Yuci ( Jinzhong )
Huozhou zhoushu datang 霍州 州 署 大堂 4-119 Huozhou shi 霍州市 Huozhou Prefecture Great Hall ( Huozhou )
Qianfo to 千佛 庵 4-134 Xi xian 隰 县 Qianfo an ( Xi District )
Wanrong Houtu miao 万荣 后土 庙 4-167 Wanrong xian 万荣 县 Wanrong Houtu Temple ( Wanrong County )
Xianshen lou 祆 神 楼 4-168 Jiexiu shi 介休 市 Zoroastrian Temple ( Jiexiu )
Longshan shiku 龙山 石窟 4-192 Taiyuan shi 太原市 Longshan Grottoes ( Taiyuan )
Jin-Sui bianqu zhengfu ji junqu silingbu jiuzhi 晋绥 边区 政府 及 军区 司令部 旧址 4-241 Xing xian 兴县 Site of the Shanxi-Suiyuan Border Region Government and Military Area Headquarters ( Xing County )
Balujun qianfang zongbu jiuzhi 八路军 前方 总部 旧址 4-243 Zuoquan xian 左权 县 Site of the Eighth Marsh Army Headquarters ( Zuoquan County )
Shizitan yizhi 柿子 滩 遗址 5-8 Ji xian 吉县 Shizitan Site ( Ji County )
Dongxiafeng yizhi 东 下 冯 遗址 5-9 Xia xian 夏县 Dongxiafeng site ( Bronze Age site ) ( Xia County )
Jinyang gucheng yizhi 晋阳 古城 遗址 5-10 Taiyuan shi 太原市 Jinyang ancient city site ( Taiyuan )
Pujindu yu Puzhou gucheng yizhi 蒲津渡 与 蒲州 故城 遗址 5-11 Yongji shi 永济 市 Ancient fortified cities of Pujindu and Puzhou ( Yongji )
Quhui si shixiang zhuan 曲 回 寺 石像 冢 5-12 Lingqiu xian 灵丘 县 Tomb with the stone Buddha group of the Quhui Temple ( Tang Dynasty ) ( Lingqiu County )
Mamaozhuang muqun 马 茂 庄 墓群 5-151 Lüliang shi 吕梁 市 Mamaozhuang Tombs ( Eastern Han Dynasty ) ( Lüliang )
Fangshan Yongguling 方山永 固 陵 5-152 Datong shi 大同市 Fangshan Yonggu Mausoleum ( Northern Wei Dynasty ) ( Datong )
Macun zhuandiao mu 马 村 砖雕 墓 5-153 Jishan xian 稷山 县 Macun Brick Carved Tombs ( Jishan County )
Wanrong Jiwang miao 万荣 稷 王庙 5-224 Wanrong xian 万荣 县 Wanrong Jiwang Temple ( Wanrong County )
Datong jiulong bi 大同 九龙壁 5-225 Datong shi 大同市 Datong Nine Dragons Wall ( Datong ) Datong jiulongbi.jpg
Guangji si Daxiong baodian 广济寺 大雄宝殿 5-226 Wutai xian 五台 县 Guangji Temple Main Hall ( Wutai County )
Jiexiu Houtu miao 介休 后土 庙 5-227 Jiexiu shi 介休 市 Jiexiu Houtu Temple ( Jiexiu )
Zhengjue si 正觉 寺 5-228 Changzhi xian 长治 县 Zhengjue Temple ( Changzhi County )
Longyan si 龙岩 寺 5-229 Lingchuan xian 陵川 县 Longyan Temple ( Lingchuan County )
Jingzhuang Dayun si Daxiong baodian 荆 庄大云 寺 大雄宝殿 5-230 Hunyuan xian 浑源 县 Main Hall of Dayun Temple in the village Jingzhuang (Circle Hunyuan )
Dou dafu ci 窦大夫 祠 5-231 Taiyuan shi 太原市 Ancestral Temple of Dafu Dou ( Taiyuan )
Guanyin tang 观音 堂 5-232 Changzhi shi 长治 市 Guanyin Hall ( Changzhi )
Lu'an fu chenghuangmiao 潞安 府 城隍庙 5-233 Changzhi shi 长治 市 City God Temple of Lu'an Fu ( Changzhi )
Ayuwang ta 阿育王 塔 5-234 Dai xian 代 县 Ayuwang Pagoda ( Dai County )
Bianjing lou 边 靖 楼 5-235 Dai xian 代 县 Bianjinglou ( Dai County )
Chunhua si 淳化 寺 5-236 Pingshun xian 平顺县 Chunhua Temple ( Pingshun County )
Minghui dashi ta 明 惠 大师 塔 5-237 Pingshun xian 平顺县 Minghui Dashi Pagoda ( Pingshun County )
Jiutian Shengmu miao 九天 圣母 庙 5-238 Pingshun xian 平顺县 Jiutian Shengmu Temple ( Pingshun County )
Cixiang si 慈 相 寺 5-239 Pingyao xian 平遥 县 Cixiang Temple ( Pingyao County )
Pingyao wenmiao 平遥 文庙 5-240 Pingyao xian 平遥 县 Confucian Temple of Pingyao Hall of Great Acomplishement in the Confucious Temple of Pingyao.JPG
Xingdongyuan Dongyue miao 兴 东垣 东岳庙 5-241 Shilou xian 石 楼 县 Dongyue Temple in Xingdongyuan ( Shilou County )
Here yuan 大悲 院 5-242 Quwo xian 曲沃 县 This temple (district Quwo )
Typhoon Guan 太 符 观 5-243 Fenyang Shi 汾阳 市 Taoist Taifu Temple ( Fenyang )
Qin xian Dayun yuan 沁县 大 云 院 5-244 Qin xian 沁县 Dayun Temple in Qin County ( Qin County )
Jueshan si ta 觉 山 寺塔 5-245 Lingqiu xian 灵丘 县 Jueshan Temple Pagoda ( Lingqiu County )
Zishou si 资 寿 寺 5-246 Lingshi xian 灵石 县 Zishou Temple ( Lingshi County )
Qingliang si 清凉寺 5-247 Ruicheng xian 芮城 县 Qingliang Temple ( Ruicheng County )
Guangrenwang miao 广仁 王庙 5-248 Ruicheng xian 芮城 县 Guangrenwang Temple ( Tang Dynasty ) ( Ruicheng County )
Ruicheng Chenghuang miao 芮城 城隍庙 5-249 Ruicheng xian 芮城 县 Ruicheng Chenghuang Temple
Fanzhou Chanshi ta 泛舟 禅师 塔 5-250 Yuncheng shi 运 城市 Monk Fanzhou Pagoda ( Yuncheng )
Hongfu si 洪福 寺 5-251 Dingxiang xian 定襄 县 Hongfu Temple ( Dingxiang County )
Hongji yuan 洪 济 院 5-252 Wuxiang xian 武乡 县 Hongji Temple ( Wuxiang County )
Wuxiang xian Dayun si 武乡 县 大 云 寺 5-253 Wuxiang xian 武乡 县 Dayun Temple in Wuxiang County ( Wuxiang County )
Huixian guan 会 仙 观 5-254 Wuxiang xian 武乡 县 Huixian Temple ( Wuxiang County )
Dawang miao 大 王庙 5-255 Yu xian 盂县 Dawang Temple ( Yu County )
Linjin xian ya 临晋 县衙 5-256 Linyi xian 临猗县 Linjin County Government Headquarters ( Linyi County )
Xiangyan si 香 严 寺 5-257 Liulin xian 柳林县 Xiangyan Temple ( Liulin County )
Hongdong Yuhuang miao 洪洞 玉皇庙 5-258 Hongdong xian 洪洞 县 Hongdong Jade Emperor Temple ( Hongdong )
Hunyuan Yong'an si 浑源 永安 寺 5-259 Hunyuan xian 浑源 县 Hunyuan Yong'an Temple ( Hunyuan )
Taiyin si 太阴 寺 5-260 Jiang xian 绛县 Taiyin Temple ( Jiang County )
Sanzong miao 三 嵕 庙 5-261 Huguan xian 壶关 县 Sanzong Temple ( Huguan County )
Qiaojia dayuan 乔 家大院 5-262 Qi xian 祁县 Qiao Family Residence ( Qiao Zhiyong ) ( Qi County ) Qiao Family Compound.jpg
Zezhou Dai miao 泽州 岱庙 5-263 Zezhou xian 泽州县 Zezhou Dai Temple ( Zezhou County )
Anguo si 安 国寺 5-264 Lüliang shi 吕梁 市 Anguo Temple ( Lüliang )
Xiaohuiling erxian miao 小 会 岭 二仙 庙 5-265 Lingchuan xian 陵川 县 Xiaohuiling Erxian Temple ( Lingchuan County )
Cui Fujun miao 崔 府君 庙 5-266 Lingchuan xian 陵川 县 Cui Fujun Temple ( Cui Jue ) ( Lingchuan County )
Xixi erxian miao 西溪 二仙 庙 5-267 Lingchuan xian 陵川 县 Xixi Erxian Temple ( Lingchuan County )
Chongming si 崇明 寺 5-268 Gaoping shi 高平 市 Chongming Temple ( Gaoping )
Kaihua si 开 化寺 5-269 Gaoping shi 高平 市 Kaihua Temple ( Gaoping )
Youxian si 游仙 寺 5-270 Gaoping shi 高平 市 Youxian Temple ( Gaoping )
Dinglin si 定 林寺 5-271 Gaoping shi 高平 市 Dinglin Temple ( Gaoping )
Fusheng si 福 胜 寺 5-272 Xinjiang xian 新 绛县 Fusheng Temple ( Xinjiang County )
Jiyi miao 稷 益 庙 5-273 Xinjiang xian 新 绛县 Jiyi Temple ( Xinjiang County )
Baishan Dongyue miao 柏山东 岳庙 5-274 Pu xian 蒲县 Dongyue Temple on Baishan ( Pu County )
Qinglong si 青龙寺 5-275 Jishan xian 稷山 县 Qinglong Temple ( Jishan County )
Yuanqi si 原 起 寺 5-276 Lucheng shi 潞城市 Yuanqi Temple Lucheng )
Changcheng - Yanmenguan 长城 - 雁门关 5-442 (7) Dai xian 代 县 Great Wall - Yanmenguan Section ( Ming Dynasty ) ( Dai County )
Tianlongshan shiku 天 龙山 石窟 5-445 Taiyuan shi 太原市 Tianlongshan Grottoes ( Taiyuan )
Tashuihe yizhi 塔 水河 遗址 6-21 Lingchuan xian 陵川 县 Tashuihe Site ( Lingchuan County ) ( Paleolithic )
Shangguo chengzhi he Qiujiazhuang muqun 上 郭 城 址 和 邱 家庄 墓群 6-22 Wenxi xian 闻喜县 Shangguo Site and Qiujiazhuang Tombs ( Wenxi County )
Nancun chengzhi 南村 城 址 6-23 Fangshan xian 方山县 Nancun Site ( Fangshan County )
Huang He zhandao yizhi 黄河 栈道 遗址 6-24 Pinglu xian 平 陆 县 Rock wall boardwalk on the Yellow River ( Han Dynasty ) ( Pinglu County )
Huozhou yaozhi 霍州 窑址 6-25 Huozhou shi 霍州市 Site of the Huozhou Kiln (from the Song and Mongol Dynasties )
Hongshan yaozhi 洪山 窑址 6-26 Jiexiu shi 介休 市 Hongshan - kiln site ( Jiexiu )
Cuijiahe muqun 崔家 河 墓群 6-230 Xia xian 夏县 Cuijiahe Tombs ( Xia County ) (Neolithic tombs from the Yangshao culture )
Shaliangpo muqun 沙 梁 坡 墓群 6-231 Tianzhen xian 天 镇 县 Shaliangpo Tombs ( Tianzhen County ) ( Han Dynasty )
Guchengbao muqun 古 城堡 墓群 6-232 Yanggao xian 阳 高 县 Gucheng Fortress Cemetery ( Han Dynasty ) ( Yanggao County )
Wangjiafeng muqun 王家峰 墓群 6-233 Taiyuan shi 太原市 Wangjiafeng Tombs ( Northern Qi Dynasty ) ( Taiyuan )
Shitie muqun 什 贴 墓群 6-234 Jinzhong shi 晋中 市 Shitie Tombs ( Southern and Northern Dynasties ) ( Jinzhong )
Li Yumei mu 栗 毓 美 墓 6-235 Hunyuan xian 浑源 县 Grave of Li Yumei (Circle Hunyuan )
Laojun dong 老君 洞 6-355 Fushan xian 浮山县 Laojun Cave ( Fushan County )
Guashan Tianning si 卦 山 天宁寺 6-356 Jiaocheng xian 交 城县 Tianning Temple in Guashan (county Jiaocheng )
Xiajiao Tang di miao 下 交 汤 帝 庙 6-357 Yangcheng xian 阳城 县 King Tang Temple in Xiajiao (county Yangcheng )
Jinguang si 普光寺 6-358 Shouyang xian 寿阳 县 Jinguang Temple ( Shouyang County )
Jindong si 金 洞 寺 6-359 Xinzhou shi 忻州 市 Jinding Temple ( Xinzhou )
Anchan si 安 禅寺 6-360 Taigu xian 太谷 县 Anchan Temple ( Taigu County )
Wubian si 无边 寺 6-361 Taigu xian 太谷 县 Wubian Temple ( Taigu County )
Hutu miao 狐 突 庙 6-362 Qingxu xian 清徐 县 Hutu Temple ( Qingxu County )
Beiyicheng Yuhuang miao 北 义 城 玉皇庙 6-363 Zezhou xian 泽州县 Beiyicheng Jade Emperor Temple ( Zezhou County )
Zhoucun Dongyue miao 周村 东岳庙 6-364 Zezhou xian 泽州县 Zhoucun Dongyue Temple ( Zezhou County )
Zhangbi gubao 张 壁 古堡 6-365 Jiexiu shi 介休 市 Zhangbi Village ( Jiexiu ) Old Fort
Fotou si 佛 头 寺 6-366 Pingshun xian 平顺县 Fotou Temple ( Pingshun County )
Xingfan si 兴 梵 寺 6-367 Qi xian 祁县 Xingfan Temple ( Qi County )
Dingxiang Guanwang miao 定襄 关 王庙 6-368 Dingxiang xian 定襄 县 Guanwang Temple of Dingxiang (county Dingxiang )
Miaodao si shuangta 妙 道 寺 双塔 6-369 Linyi xian 临猗县 Double Pagodas of Miaodao Temple (Song Dynasty) ( Linyi County )
Chanfang sita 禅房 寺塔 6-370 Datong shi 大同市 Chanfang Temple ( Datong ) Pagoda
Kaifu si 开 福寺 6-371 Yangcheng xian 阳城 县 Kaifu Temple ( Yangcheng County )
Baitai si 白 台 寺 6-372 Xinjiang xian 新 绛县 Baitai Temple ( Xinjiang County )
Lingze wang miao 灵 泽 王庙 6-373 Xiangyuan xian 襄垣 县 Lingze wang miao ( Xiangyuan )
Xilimen Erxian miao 西 李 门 二仙 庙 6-374 Gaoping shi 高平 市 Erxian Temple at Xilimen ( Gaoping )
Runcheng Dongyue miao 润 城 东岳庙 6-375 Yangcheng xian 阳城 县 Runcheng Dongyue Temple ( Yangcheng County )
Yuquan Dongyue miao 玉泉 东岳庙 6-376 Lingchuan xian 陵川 县 Dongyue Temple of Yuquan (county Lingchuan )
Shizhang Yuhuang miao 石 掌 玉皇庙 6-377 Lingchuan xian 陵川 县 Jade Emperor Temple of Shizhang (county Lingchuan )
Dongyi Longwang miao 东 邑 龙 王庙 6-378 Lucheng shi 潞城市 Dongyi Longwang Temple ( Lucheng )
Xiangning Shousheng si 乡宁 寿 圣 寺 6-379 Xiangning xian 乡 宁县 Xiangning Shousheng Temple ( Xiangning County )
Jingyin si 净 因 寺 6-380 Taiyuan shi 太原市 Jingyin Temple ( Taiyuan )
Yanqing si 延庆 寺 6-381 Wutai xian 五台 县 Yanqing Temple ( Wutai County )
Zhongping Erxian gong 中 坪 二 仙宫 6-382 Gaoping shi 高平 市 Zhongping Erxian Temple ( Gaoping )
Sansheng si 三圣 寺 6-383 Fanshi xian 繁峙 县 Sansheng Temple ( Fanshi County )
Fencheng gu jianzhuqun 汾 城 古 建筑 群 6-384 Xiangfen xian 襄汾 县 Fengcheng Ancient Architecture ( Xiangfen County )
Fuxiang si 福祥 寺 6-385 Yushe xian 榆社 县 Fuxiang Temple ( Yushe County )
Baiyu gong 白玉 宫 6-386 Lingchuan xian 陵川 县 Baiyugong ( Lingchuan County )
Erlang miao 二 郞 庙 6-387 Gaoping shi 高平 市 Erlang Temple ( Gaoping )
Zhensheng si 真 圣 寺 6-388 Taigu xian 太谷 县 Zhensheng Temple ( Taigu County )
Qingyuan wenmiao 清源 文庙 6-389 Qingxu xian 清徐 县 Qingyuan Confucian Temple ( Qingxu County )
Nanshentou Erxian miao 南 神 头 二仙 庙 6-390 Lingchuan xian 陵川 县 Nanshentou Erxian Temple ( Lingchuan County )
Sirun Sanjiao tang 寺 润 三 教堂 6-391 Lingchuan xian 陵川 县 Sanjiaotang ( Three Teachings Hall) by Sirun ( Lingchuan County )
Sansheng ruixian ta 三圣 瑞 现 塔 6-392 Lingchuan xian 陵川 县 ( Lingchuan County )
Huilong si 回 龙 寺 6-393 Pingshun xian 平顺县 Huilong Temple ( Pingshun County )
Puzhao si dadian 普照寺 大殿 6-394 Qin xian 沁县 Puzhao Temple Main Hall ( Qin County )
Zhaoze wang miao 昭泽 王庙 6-395 Xiangyuan xian 襄垣 县 Zhaoze wang miao ( Xiangyuan County )
Tianwang si 天王寺 6-396 Zhangzi xian 长子 县 Tianwang Temple ( Zhangzi County )
Bu'er si 不二 寺 6-397 Yangqu xian 阳曲 县 Bu'er Temple ( Yangqu County )
Jingtu si 净土 寺 6-398 Ying xian 应 县 Jingtu Temple ( Ying County )
Yiju si 义 居 寺 6-399 Lin xian 临县 Yiju Temple ( Lin County )
Shun di lingmiao 舜帝陵 庙 6-400 Yuncheng shi 运 城市 Tomb and Temple of Emperor Shun ( Yuncheng )
Chongsheng si 崇 圣 寺 6-401 Yushe xian 榆社 县 Chongsheng Temple ( Yushe County )
Chong'an si 崇安 寺 6-402 Lingchuan xian 陵川 县 Chong'an Temple ( Lingchuan County )
Dongyang Houtu miao 东 羊 后土 庙 6-403 Linfen shi 临汾 市 Dongyang Houtu Temple ( Linfen )
Fujun miao 府君 庙 6-404 Yu xian 盂县 Fujun Temple ( Yu County )
Potou Taishan miao 坡头 泰山 庙 6-405 Yu xian 盂县 Poutu Taishan Temple ( Yu County )
Yiji shengmu miao 懿 济 圣母 庙 6-406 Heshun xian 和顺 县 Yiji Shengmu Temple ( Heshun County )
Qingxu Guan 清虚 观 6-407 Pingyao xian 平遥 县 Daoist Qingxu Temple ( Pingyao County )
Fenyang Wuyue miao 汾阳 五 岳庙 6-408 Fenyang shi 汾阳 市 Fenyang Wuyue Temple ( Fenyang )
Qingchu guan 清 梦 观 6-409 Gaoping shi 高平 市 Qingchu Temple ( Gaoping )
Dayang Tangdi miao 大 阳 汤 帝 庙 6-410 Zezhou xian 泽州县 Dayang Tangdi Temple ( Zezhou County )
Huozhou Guanyin miao 霍州 观音 庙 6-411 Huozhou 霍州市 Guangyin Temple in Houzhou ( Huozhou )
Huiluan si 回 銮 寺 6-412 Jiexiu shi 介休 市 Huiluan Temple ( Jiexiu )
Xia Yu shen ci 夏禹 神祠 6-413 Pingshun xian 平顺县 Xia Yu Temple ( Pingshun County )
Jinzhuang wenmiao 金 庄 文庙 6-414 Pingyao xian 平遥 县 Jinzhuang Confucian Temple ( Pingyao County )
Qiaogoutou Yuhuang miao 乔 沟 头 玉皇庙 6-415 Xinjiang xian 新 绛县 QIaogoutou Jade Emperor Temple ( Xinjiang County )
Changzhi Yuhuang guan 长治 玉皇 观 6-416 Changzhi xian 长治 县 Changzhi Jade Emperor Temple ( Changzhi County )
Sisheng gong 四 圣宫 6-417 Yicheng xian 翼 城县 Sishenggong ( Yicheng County )
Zhenze Erxian gong 真 泽 二 仙宫 6-418 Huguan xian 壶关 县 Zhenze Erxian Palace ( Huguan County )
Pujing si 普净 寺 6-419 Xiangfen xian 襄汾 县 Pujing Temple ( Xiangfen County )
Puci miao 晋祠 庙 6-420 Lingshi xian 灵石 县 Puci Temple ( Lingshi County )
Houji miao 后稷 庙 6-421 Wenxi xian 闻喜县 Houji Temple (Yuan to Ming Dynasty) ( Wenxi County )
Baofeng si 宝峰 寺 6-422 Tunliu xian 屯留 县 Baofeng Temple ( Tunliu County )
Futian si 福田 寺 6-423 Shouyang xian 寿阳 县 Futian Temple ( Shouyang County )
Wangqu Dongyue miao 王 曲 东岳庙 6-424 Linfen shi 临汾 市 Dongyue Temple in Wangqu Village ( Linfen )
Longxiang Guandi miao 龙 香 关帝庙 6-425 Xinjiang xian 新 绛县 Guandi Temple of Long Xiang (county Xinjiang )
Jiexiu Dongyue miao 介休 东岳庙 6-426 Jiexiu shi 介休 市 Dongyue Temple in Jiexiu ( Jiexiu )
Xinjiang Longxing si 新绛 龙兴寺 6-427 Xinjiang xian 新 绛县 Longxing Temple in Xinjiang ( Xinjiang County )
Xiangyuan wenmiao 襄垣 文庙 6-428 Xiangyuan xian 襄垣 县 Xiangyuan Confucian Temple ( Xiangyuan County )
Huanghua si 光 化寺 6-429 Taigu xian 太谷 县 Huanghua Temple ( Taigu County )
Jishan Jiwang miao 稷山 稷 王庙 6-430 Jishan xian 稷山 县 Jishan Jiwang Temple ( Jishan County )
Nanhan Dongyue miao 南 撖 东岳庙 6-431 Yicheng xian 翼 城县 Dongyue Temple in Nanhan ( Yicheng County )
Guzhong miao 古 中 庙 6-432 Gaoping shi 高平 市 Guzhong Temple ( Gaoping )
Jingyun gong yuhuang dian 景云 宫 玉皇殿 6-433 Jiang xian 绛县 Jingyungong Jade Emperor Hall ( Jiang County )
Dayang Taishan miao 大洋 泰山 庙 6-434 Xia xian 夏县 ( Xia County )
Erlang miao beidian 二郎庙 北 殿 6-435 Yuanqu xian 垣曲 县 North Hall of Erlang Temple ( Yuanqu County )
Niandui Yuhuang miao 埝 堆 玉皇庙 6-436 Yuanqu xian 垣曲 县 Niandui Jade Emperor Temple ( Yuanqu County )
Jieyang Chongjiao si 昔阳 崇 教 寺 6-437 Jieyang xian 昔阳 县 Jieyang Chongjiao Temple ( Jieyang County )
Zuoquan wenmiao Dacheng dian 左权 文庙 大成 殿 6-438 Zuoquan xian 左权 县 Main Hall of the Confucian Temple of Zuoquan (Yuan Dynasty) ( Zuoquan County )
Zhaili Guandi miao xiandian 寨 里 关帝庙 献殿 6-439 Yuncheng shi 运 城市 Sacrifice Hall of the Guandi Temple in Zhaili ( Yuncheng )
Guocun Taishan miao dadian 郭村 泰山 庙 大殿 6-440 Yuncheng shi 运 城市 Main Hall of Taishan Temple in Guocun ( Yuncheng )
Li ying hou miao 利 应 侯 庙 6-441 Pingyao xian 平遥 县 Liyinghou Temple ( Pingyao County )
Lingshi Houtu miao 灵石 后土 庙 6-442 Lingshi xian 灵石 县 Lingshi Houtu Temple ( Lingshi County )
Sanguan miao 三 官 庙 6-443 Xinjiang xian 新 绛县 Sanguan Temple ( Xinjiang County )
Guduo Houtu miao 古 垛 后土 庙 6-444 Hejin shi 河津 市 Guduo Houtu Temple ( Hejin )
Qiaoze miao xitai 乔泽 庙 戏台 6-445 Yicheng xian 翼 城县 ( Yicheng County )
Shanqing si 善 庆 寺 6-446 Lin xian 临县 Shanqing Temple ( Lin County )
Qikou gu jianzhuqun 碛 口 古 建筑 群 6-447 Lin xian 临县 Ancient architecture of Qikou ( Lin County )
Haihun si 海 会 寺 6-448 Yangcheng xian 阳城 县 Haihun Temple ( Yangcheng County )
Yao ling 尧 陵 6-449 Linfen shi 临汾 市 Yao mausoleum ( Linfen )
Shuishen tang 水 神堂 6-450 Guangling xian 广 灵 县 Shuishen Temple ( Guangling County )
Liushi minju 柳氏 民居 6-451 Qinshui xian 沁水 县 Liu Family Homes ( Qinshui County )
Xiangyu gubao 湘 峪 古堡 6-452 Qinshui xian 沁水 县 Xiangyu Old Fort ( Qinshui County )
Guobicun gu jianzhuqun 郭 壁 村 古 建筑 群 6-453 Qinshui xian 沁水 县 Guobi Village Ancient Architecture ( Qinshui County )
Douzhuang gu jianzhuqun 窦 庄 古 建筑 群 6-454 Qinshui xian 沁水 县 Ancient architecture of Douzhuang Village (Ming to Qing Dynasties) ( Qinshui County )
Pingyao Qingliang si 平遥 清凉寺 6-455 Pingyao xian 平遥 县 Pingyao Qingliang Temple ( Pingyao County )
Wenfeng ta 文峰塔 6-456 Fenyang shi 汾阳 市 Wenfeng Pagoda ( Fenyang )
Dai xian wenmiao 代 县 文庙 6-457 Dai xian 代 县 Confucian Temple in Dai County
Gongzhu si 公主 寺 6-458 Fanshi xian 繁峙 县 Gongzhu Temple ( Fanshi County )
Wangjia dayuan 王 家大院 6-459 Lingshi xian 灵石 县 Residence of Wang family (county Lingshi Wang Family Mansion.JPG
Guoyucun gu jianzhuqun 郭 峪村 古 建筑 群 6-460 Yangcheng xian 阳城 县 Ancient Architecture of Guoyu Village ( Yangcheng County )
Mengjiagou Longquan si 孟 家沟 龙泉 寺 6-461 Shouyang xian 寿阳 县 Longquan Temple in the village Mengjiagou (county Shouyang )
Tianzhen guan 天 贞观 6-462 Lüliang shi 吕梁 市 Daoist Tianzhen Temple ( Lüliang )
Caojia dayuan 曹 家大院 6-463 Taigu xian 太谷 县 Caojia Family Residence ( Taigu County )
Jingxin si 净 信 寺 6-464 Taigu xian 太谷 县 Jingxin Temple ( Taigu County )
Mingxiu si 明 秀 寺 6-465 Taiyuan shi 太原市 Mingxiu Temple ( Taiyuan )
Duofu si 多 福寺 6-466 Taiyuan shi 太原市 Duofu Temple ( Taiyuan )
Yongzuo si 永祚 寺 6-467 Taiyuan shi 太原市 Yongzuo Temple ( Taiyuan ) Pagodas of Taiyuan.jpg
Wanquan wenmiao 万泉 文庙 6-468 Wanrong xian 万荣 县 Wanquan Confucian Temple ( Wanrong County )
Dongfeng xitai 董 封 戏台 6-469 Jiang xian 绛县 Dongfeng Stage ( Jiang County )
Yunlin si 云 林寺 6-470 Yanggao xian 阳 高 县 Yunlin Temple ( Yanggao County )
Dijicheng 砥 洎 城 6-471 Yangcheng xian 阳城 县 Dijicheng ( Yangcheng County )
Ciyun si 慈云寺 6-472 Tianzhen xian 天 镇 县 Ciyun Temple ( Tianzhen County )
Guangwu cheng 广 武 城 6-473 Shanyin xian 山阴 县 ( Shanyin County )
Lu'an fu ya 潞安 府衙 6-474 Changzhi shi 长治 市 Capital of Government of Lu'an Prefecture ( Changzhi )
Qujia dayuan 渠 家大院 6-475 Qi xian 祁县 Qiao Family Courtyard ( Qi County )
Xinghuacun Fenjiu zuofang 杏花村 汾酒 作坊 6-476 Fenyang shi 汾阳 市 Fenjiu liquor factory in Xinghuacun ( Fenyang )
Mimi si 秘密 寺 6-477 Fanshi xian 繁峙 县 Mimi Temple ( Fanshi County )
Tiefo si 铁佛寺 6-478 Linfen shi 临汾 市 Tiefo Temple ( Linfen )
Changping Guandi miao 常 平 关帝庙 6-479 Yuncheng shi 运 城市 Changping Guangdi Temple ( Yuncheng )
Zhongyang lou 中 阳 楼 6-480 Xiaoyi shi 孝义 市 Zhongyanglou ( Xiaoyi )
Shijiagou gu jianzhuqun 师 家沟 古 建筑 群 6-481 Fenxi xian 汾西 县 Shijiagou Ancient Architecture ( Fenxi County )
Wahuang miao 娲 皇 庙 6-482 Huozhou shi 霍州市 Wahuang Temple ( Huozhou )
Pingyao chenghuang miao 平遥 城隍庙 6-483 Pingyao xian 平遥 县 Pingyao City God Temple ( Pingyao County )
Rishengchang jiuzhi 日 昇 昌 旧址 6-484 Pingyao xian 平遥 县 Rishengchang Bank ( Pingyao County ) RihShengChangBank.jpg
Taiheyan pailou 太和 岩 牌楼 6-485 Jiexiu shi 介休 市 Taiheyan-Pailou ( Jiexiu )
Jiexiu Wuyue miao 介休 五 岳庙 6-486 Jiexiu shi 介休 市 Jiexiu Wuyue Temple ( Jiexiu )
Yangtou shan shiku 羊头 山 石窟 6-815 Gaoping shi 高平 市 Yangtoushan Grottoes ( Gaoping )
Biluo si 碧落 寺 6-816 Zezhou xian 泽州县 Biluo Temple ( Zezhou County )
Jindeng si shiku 金 灯 寺 石窟 6-817 Pingshun xian 平顺县 Jindeng Temple Grottoes ( Pingshun County )
Yu Xiangqian guju 徐向前 故居 6-904 Wutai xian 五台 县 Former residence of Yu Xiangqian (county Wutai )
Datong meikuang wanrenkeng 大同 煤矿 万人坑 6-905 Datong shi 大同市 Mass grave in the Datong Coal Mine ( Datong )
Xihetou didaozhan yizhi 西河 头 地道战 遗址 6-906 Dingxiang xian 定襄 县 Xihetou Tunnel War Site ( Dingxiang County )
Shanxi shengli di-san zhongxue jiuzhi 山西省 立 第三 中学 旧址 6-907 Datong shi 大同市 Shanxi Province Third Middle School Site ( Datong )
Huangyadong binggongchang jiuzhi 黄 崖洞 兵工厂 旧址 6-908 Licheng xian 黎 城县 Place the arms factory of Huangyadong (District Licheng )

See also

Web links